Bu hesaba başka bir tarayıcı tarafından giriş yapılmıştır, çıkış yapılıyor...
Dil
Giriş Yap
Kariyer
İş başvurularının değerlendirilmesi amacı dışında herhangi bir kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri paylaşmayınız. Özel nitelikli kişisel veri; öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek nitelikteki kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.
İş Başvuru Formu Aydınlatma Metni için linke tıklayınız.