Çağrı Merkezi
0216 4711354(Pbx)
Menü Gizle
Sepetim
Giriş Yap
veya üye ol
Kategoriler
 • ÜRÜN ARAMA
 • Hakkımızda
 • Yeni Ürünler
 • Günün Fırsatları
 • İndirimli Ürünler
 • Haberler
 • İletişim
 • Kategoriler 
  ×
  Ürün başarılı bir şekilde sepete eklendi.
  Karşılaştır ()

  Kişisel Veri Başvuru Formu

   

  SİNCANLI OTO VE TRAKTÖR GEREÇLERİ SAN. VE TİC. A.Ş

  KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 11. maddesinde, ilgili kişinin veri sorumlusuna başvurarak, aşağıda yazılı haklarını kullanabileceği düzenlenmiştir. Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) veri sorumlusuna yapacakları başvuru usul ve esasları “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Tebliğiile düzenlenmiştir. Bu kapsamda aşağıda tablo halinde belirtilen haklarınız ile ilgili taleplerinizi lütfen işaretleyiniz.

   

  Talep Edilen Haklar ( Madde 11 )

   

   

  Lütfen

  Seçiniz

  a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

   

   

  b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

   

   

  c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

   

  ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

   

   

  d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

   

  e) Kanunun 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

   

  f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

   

  g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

   

  ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

   

   

  Yasal mevzuattan doğan haklarını kullanmak isteyen ilgili kişiler, aşağıda belirtilen başvuru yollarından herhangi birini kullanarak başvuru yapabileceklerdir. KVKK Politikası,  Gizlilik ve Çerez Politikası, Aydınlatma Metnine internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

   

   

   

  Ø  Güvenli Elektronik İmza, mobil imza ya da şirketimize bildirdiğiniz ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan Elektronik Posta adresini kullanmak suretiyle info@sincanli.com adresine e-posta göndererek,

  Ø  İlgili kişinin Şahsi Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresini kullanarak, şirketimize ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine (sincanlioto@hs01.kep.tr)  elektronik posta göndererek,

  Ø  İlgili kişinin işbu formu eksiksiz doldurarak Ferhatpaşa Mah.19.Sokak No.12 ATAŞEHİR-İSTANBUL/ TÜRKİYE adresine yapacağı şahsi başvurusu ile,

   

  Ø  Noter vasıtasıyla yapacağı başvurusu veya KVK Kurumunun belirlediği yöntemlerle

   

  Aşağıda yazılı formu eksiksiz doldurarak, Veri Sorumlusu olan şirketimize yukarıdaki yöntemlerden herhangi biri ile başvurunuzu iletiniz. 

   

   

  Ad-Soyadı

   

   

  T.C. Kimlik Numarası

   

  Diğer Ülke Vatandaşları için

  Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası

   

   

  Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi

   

   

  İşyeri Adresi

   

   

  Cep Telefonu

   

   

  Telefon Numarası

   

   

  Faks Numarası

   

   

  E-posta Adresi

   

   

  Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi

   

   

   

   

   

  Lütfen şirketimiz ile olan aşağıda yazılı hukuki ilişkinizi belirtiniz.

  (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

  Müşteri

  Ziyaretçi

  İş ortağı

  Tedarikçi

  Bayi

  Hissedar

  Çalışan

  Eski Çalışan

  Stajyer Öğrenci

  Çalışan Adayı

  Diğer ………………………………………………………………………………………………………………………………….

   

  Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz :

  Birim                                      : …………………………………

  Konu                                       : …………………………………

  Eski Çalışanım                    : ………………………………….

  Çalıştığım Yıllar                  : …………………………………

  Diğer                                   : …………………………………

  İş Başvurusu Yaptım           : …………………………………

  Özgeçmiş Paylaştım/Tarih : …………………………………

  Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

  Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz

  .....................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................

  Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

  ..................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   

   

   

  Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

   

  Adresime gönderilmesini istiyorum.               E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

  Elden teslim almak istiyorum.               Kayıtlı E-posta adresime gönderilmesini istiyorum

  Şirketimizle olan hukuki ilişkinizi ve varsa şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için bu form düzenlenmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için şirketimiz ek evrak ve açıklama bilgisi talep etme hakkını saklı tutar. Başvuru Formu kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde,  şirketimiz söz konusu yanlış bilgi, yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir. Vekâleten teslim alınması halinde, vekaletname aslı veya onaylı sureti, temsil belgesi veya yetki belgesi olması gerekmektedir. Belirtilen usul ve esaslara uygun başvuruda bulunmanız halinde, talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

  Başvuru Sahibi İlgili Kişinin Beyanı : 

  Kişisel Veri/Başvuru Sahibi olarak, başvuru formunda yer alan genel açıklamaları okuduğumu, KVK Kanunu ve başvuru formunda yer alan hak ve yükümlülüklerimi bildiğimi ve bu kapsamda başvuru formunda belirtmiş olduğum tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve beyan ederim. İşbu talebime istinaden yasal süre içerisinde tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

   

  İlgili Kişi/Başvuru Sahibinin

  Adı Soyadı                  :

  Başvuru Tarihi            :

  İmza                            :