This account is logged in by another browser, logging out...
Language
Login or Sign Up
Membership Agreement

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 • 1-TARAFLAR

 

İş bu Üyelik Sözleşme’si bir tarafta “Tatlısu Mah. Nurettin Durman Sk. No: 9 İç Kapı No:1 Ümraniye/ İstanbul” adresinde faaliyet gösteren, 6563 sy. Elektronik Ticaretin Düzenlemesi Hakkında Kanun uyarınca bir hizmet sağlayıcı olan 0770005275200016 Mersis Nolu SİNCANLI OTO VE TRAKTÖR GEREÇLERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ (bundan sonra kısaca “Sincanlı” olarak anılacaktır)
ile

“Üye” veya “Ziyaretçi” olarak https://www.sincanli.com/ adlı web sitesi veya mobil uygulama ya da Sincanlı’ya ait diğer platformları kullanan “Kullanıcı” arasında akdedilmiştir (Sözleşme içerisinde Kullanıcı terimi Ziyaretçi veya Üye ayrımı olmaksızın tüm kullanıcıları, Üye ise sadece kayıtlı olan kullanıcıları kapsayacak şekilde kullanılmıştır).

Sözleşmede Sincanlı ve Kullanıcı ya da Üye ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

 • 2-SÖZLEŞMENİN AMACI

 

Sincanlı’nın sahibi olduğu https://www.sincanli.com/ alan adlı internet sitesinde (bundan böyle kısaca "sincanli.com" olarak anılacaktır) ve/veya Apple Store, Google Store ve benzeri mobil uygulama mağazalarındaki Sincanlı tarafından sunulan Sincanlı mobil uygulamaları üzerinden Kullanıcıya sunacağı ürün ve hizmetlerin hangi şartlarda sunulacağını belirler.

Sincanlı, Kullanıcılarına ürün tedariği ve hizmet sağlayan bir firmadır. Bu hizmetler Sincanli.com alan adı üzerinde yayın yapan internet sitesi üzerinden veya sincanlı mobil uygulamaları üzerinden sunulan Platform (internet sitesi ve mobil uygulamaların hepsi birlikte Platform olarak kullanılacaktır) üzerinden sağlanmaktadır.

Platformun kullanılması Kullanıcı tarafından işbu üyelik sözleşmesinin okunduğunu ve kabul edildiğini gösterir. Bu nedenle işbu üyelik sözleşmesi sincanli.com alan adlı internet sitesindeki veya sincanlı mobil uygulaması hizmetlerinden faydalanan tüm üyeler, kullanıcılar ve ziyaretçiler için bağlayıcıdır. Bu internet sitesini kullananlar, ister ziyaretçi (ziyaretçi: üye olmayan ama sincanli.com servislerinden sınırlı biçimde yararlananlar), ister üye (üye: sincanli.com'a kişisel ve kurumsal bilgilerini vermek suretiyle kayıt olan kullanıcılar) olsunlar bu sözleşme hükümlerince hareket etmeyi taahhüt etmiş demektir. Sözleşme metninde geçen "kullanıcı" kelimesi, "üye"yi ve "ziyaretçi"leri de içerir.

İşbu Sözleşme kapsamında Üye olan tarafın Sincanlı’nın sahibi olduğu https://www.sincanli.com/ alan adlı internet sitesinde (bundan böyle kısaca "sincanli.com" olarak anılacaktır) ve/veya Apple Store, Google Store ve benzeri mobil uygulama mağazalarındaki Sincanlı tarafından sunulan Sincanlı mobil uygulamaları üzerinden ürün satın alması halinde, bu işlem aynı zamanda yasalara uygun yapılacak olan tüketici sözleşmesine tabidir. Siteden yapılan alışverişler esnasında görülen “Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi şartlarının da geçerli olacağı Taraflar arasında kabul beyan ve taahhüt edilmektedir.

 

 • 3-KULLANICI'NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ


 

1- Kullanıcı, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve sincanli.com alan adlı internet sitesinde veya Sincanlı mobil uygulamalarında (her bir mobil uygulama, ilgili uygulama mağazası kuralları gereği istisnai olarak değişik hüküm ve koşullar içerebilir) yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan ve taahhüt etmektedir.

2- Kullanıcı, Sincanlı tarafından Platformlarda sunulan hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri veya sınai haklarına (telif, marka veya patent, vs.) tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca başkalarının sincanli.com veya uygulamalar üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. Kullanıcı, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul ve taahhüt eder.

3- Üye, Sincanlı tarafından kendisine verilmiş olan ya da kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Kullanıcı'nın ve/veya Üye'nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Kullanıcı adı ve/veya şifrenin başka kişiler tarafından kullanılmasından üye sorumlu olup, Sincanlı bu nedenle herhangi bir şekilde sorumlu tutamaz.

4- Kullanıcı ve/veya Üye, Sincanlı’ya üye olurken belirlediği kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamanın kendi sorumluluğu altında olduğunu, gereken önlemleri almayı, diğer üyelerin üyelik hesaplarını, kullanıcı adlarını, şifrelerini kullanmamayı, verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve kendilerine ait şifreleri başkalarıyla paylaşmamayı, aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlukların kendisine ait olacağını; üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal Sincanlı'ya bildirmeyi; Sincanlı’nın üyelerin şifrelerinin, üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.

5- Kullanıcı, Sincanlı Platform’ları üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer kullanıcılarının yazılımlarına, kişisel verilerine, veya diğer bilgilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul eder.

6- Kullanıcı, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, virüs, solucan vs. gibi zararlı yazılımlar ile üçüncü şahıslara zarar verebilecek başkaca herhangi bir içeriği dağıtmayacağını; diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/ya bilgiler göndermemeyi veya bir yöntem kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

7- Kullanıcı, Sincanlı Platformlarından sunulan hizmetlerden faydalandığı sürece Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile Sincanlı tarafından yayınlanan bildirimlere riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

8- Sincanlı’ya ait web sitesi, mobil uygulama ve diğer her türlü Platform’daki Sincanlı ve Agpo logoları ile Platform’ların, içeriği ve yazılımların her türlü fikri ve mali hakkı Sincanlı’ya aittir. Kullanıcı, Platformlarından birisinin veya tümünün içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla herhangi bir yöntem kullanmayacağını; bu içerikten türev eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9- Kullanıcı, kendisi ile ilgili vereceği bilgilerin doğru olduğunu, verdiği bilgilerin değişmesi durumunda ilk fırsatta ve kanunen bir süre öngörüşmüş ise süresi içerisinde bu bilgileri güncelleyeceğini beyan, kabul ve garanti eder.

10- Kullanıcı, kendine ait kredi kartını kullanmaması/başkaca bir müşterisinin/3. Kişinin kredi kartını kullanarak işlem yapması halinde, ödeme ile ilgili sorun oluşması, Sincanlı’nın parayı bu kredi kartı kaynaklı bir neden ile tahsil edememesi, geri ödeme talimatı ile karşılaşması vb. gibi durumlarla karşılaşması halinde, muhatap her zaman Kullanıcının kendisi olacaktır. Kullanıcı ve üyenin başkaca bir müşterisi/3. Kişi arasındaki ilişki bu kapsamda Sincanlı’yı bağlamayacak olup, bu durum nedeniyle oluşabilecek tüm zararların tazmini konusunda Kullanıcısı bizzat sorumlu olacağını ve Sincanlı’nın ilk talebinde tüm zararları karşılayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

11- Üye, üyelikten ayrılmaları veya Üyeliğin Sincanlı tarafından sonlandırılması durumunda Sincanlı'dan herhangi bir hak talep edemez.

12- Kullanıcı, ister üye olsun isterse de sadece ziyaretçi olsun, işbu maddedeki herhangi bir yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle;

 • Kendisinin bir zarara uğraması durumunda, bu zararı Sincanlı’dan talep etme hakkı bulunmadığını, bu amaçla Sincanlı ’ya herhangi bir dava veya talep yönlendirmeyeceğini,
   
 • İhlali nedeniyle üçüncü bir kişinin zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talep anında ve derhal gidereceğini, gidermediği takdirde Sincanlı’nın zararı ödediği tarihten itibaren tüm yasal faizleri ve diğer ferileri ile birlikte kendisine rücu edeceğini bildiğini,
   
 • İhlal nedeniyle Sincanlı’nın adli veya idari para cezası ödemesine neden olduğu takdirde, Sincanlı’nın bu miktarı fiili ödeme tarihinden itibaren tüm yasal faizleri ve diğer ferileri ile birlikte kendisine rücu edeceğini bildiğini,
   
 • İhlali nedeniyle Sincanlı’nın doğrudan bir zarara uğraması durumunda, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili zararı tüm yasal faiz ve ferileri ile birlikte Sincanlı’ya ödeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

13- Sincanli.com da yayınlanan tüm üretici parça numaraları, sadece tanımlama ve referans amaçlıdır. Sincanlı tarafından tedariki yapılan ürünlerin orijinal ekipman ve ürün olduğunu tanımlamak amaçlı değildir. Kullanıcı bu durumu bildiğini kabul eder.

 

 

 

 

 

 • 4-SİNCANLI.COM'UN YETKİLERİ

 

1- Sincanlı her zaman için tek taraflı olarak kullanıcıya ve/veya üyeye verilen hizmeti sürekli veya geçici durdurabileceği gibi herhangi bir sayfasındaki ya da hizmetindeki kullanıcı erişimini neden belirtmeksizin ve uyarmaksızın, erteleme, sınırlama ve yok etme hakkına sahiptir. Kullanıcı bu nedenle Sincanlı’yı herhangi bir ad altında sorumlu tutamaz.

2- Sincanlı, Üyelik bilgilerini eksik veya hatalı bildiren Üyeler ile işbu üyelik sözleşmesi ile ilgili Platform’da açıklanan sair kullanım koşullarına aykırı davranan Üyelerin, hiçbir açıklama yapmaksızın üyeliklerini sonlandırma veya dondurma hakkına sahiptir. Ayrıca Sincanlı, belirli zaman dilimi boyunca güncellenmediğini tespit ettiği üyelerin hesaplarını da hiçbir açıklama yapmaksızın sonlandırma veya dondurma hakkına sahiptir.

3- Sincanlı, sincanli.com alan adı altında yayın yapan internet sitesi veya mobil uygulamalar ile diğer Platformlardan verdiği hizmetlerin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya mobil uygulamaların içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir. Sincanlı, kullanıcıların ve üyelerin, sincanli.com alan adı altında yayın yapan internet sitesinden veya mobil uygulamalar ya da Platformlar üzerinden sunduğu hizmet ile ilgili her türlü güvenlik önlemini almış olsa da, bilişim sistemlerinin doğası gereği, Kullanıcılar tarafından Platformlardan yüklenen herhangi bir uygulama veya dosya ya da benzeri bir içerik nedeniyle kullanıcının sisteminin zarar görmeyeceğini garanti etmemektedir. Sincanlı, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, sincanli.com’un veya mobil uygulamaların ya da diğer Platformların kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

4- Sincanlı, Kullanıcılardan gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme hakkına sahiptir.

5- Sincanlı’ya ait platformlarda reklam ve tanıtım faaliyetleri yapma hakkı sadece Sincanlı'ya veya Sincanlı’nın yetki verdiği üçüncü kişilere aittir.

6- Sincanlı, sincanli.com alan adı altındaki internet sitesinde, mobil uygulamalarda veya diğer Platform’larda kendi markası olan ve/ya olmayan diğer sitelere link verebilir. Sincanlı’nın, link verdiği ya da tavsiye ettiği sitelerin, içerikleri zaman içerisinde değişebileceği de gözetildiğinde, dış sitelere verilen bağlantılar veya dış siteler ile ilgili yapılan tavsiyeler nedeniyle bu sitelere gerçekleşecek ziyaretlerde, kullanıcıların bilgi kullanımı, ilgili sitelerin gizlilik ilkeleri ve içeriğinden tamamen dış site sorumlu olup, Sincanlı sorumlu değildir.

7- Sincanlı Platformlarındaki kullanıcı isimlerinin, e-postalarının ve diğer kişisel verilerin izinsiz ve yetkisiz kişiler tarafından herhangi bir nedenle toplanması ilgili mevzuat gereği suç teşkil etmektedir.

8- Sincanlı bireysel müşterilere hizmet vermemektedir. Bu sebeple üyelik başvurusu kurumsal ve şirket olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Yasal nedenlerle oluşacak kayıtlar haricinde kayıtlar sistemlerden derhal silinir.

9- Sincanlı teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat, ürün ve her türlü güncelleme hatalarından sorumlu olmayıp, dilediği zaman Sincanlı Platformlarında yer alan ve ilan edilen fiyatları güncelleyebilir, değiştirebilir.
 

 

 

 • 5-GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ


 

Sincanlı Platformlarını kullanmanız ve sadece kullanıcı olarak kalmanız veya üyeliğinizi tamamlayarak Üye olmanız halinde (“Üye”) aşağıdaki şart ve koşulları kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Platformlarımızın amacı Kullanıcılara özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulmasıdır. Bu nedenle Platformlarımızda ait tüm kanallardan gerçekleştireceğiniz alışverişlerde kişiye özel sunduğumuz hizmetlerden ve avantajlardan faydalanabilirsiniz veya bilgilerinizin paylaşmasını istemediğiniz takdirde Platformlarımızı sınırlı özelliklerle kullanarak buna izin vermeyebilirsiniz.

Eğer sadece ziyaretçi olarak kalır ve sayfalarımızı üye olmadan ziyaret ederseniz, sizinle ilgili yasal zorunluluklar haricinde bir bilgi toplamayız.

Eğer, çerezlere (cookie) izin verirseniz (bu izinler sizin bilgisayarınızda/mobil cihazınızda kullandığınız tarayıcı programındaki ayarlarda sizin tarafınızdan yönetilebilmektedir) sizinle ilgili bazı ek bilgilere erişmemiz söz konusu olur. Bununla ilgili olarak Sincanli.com internet sitesinde bulunan Gizlilik ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz (https://www.sincanli.com/gizlilik-ve-cerez-politikasi-6085048).

Üyeler, program kapsamında kişisel bilgilerin değişmesi halinde gerekli güncellemeleri kendileri yapabilir veya bu güncellemelerin yapılmasını talep edebilir. Sincanlı, Üye ile SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks, elektronik posta ve diğer elektronik iletiler ve diğer gönderim şekilleri ile iletişime geçebilir. İşbu Üye’lik dahilinde kampanya, elektronik bülten ve sair yollar ile elektronik ileti gönderilmesine onay vermeniz halinde, dilediğiniz zaman bu onayınızı iletilerde yer alan yönlendirmeler doğrultusunda veya 0216 471 13 54 numarasını arayarak veya
info@sincanli.com’a e-posta göndermek suretiyle Sincanlı ile irtibata geçerek ayrılma isteğinizi ileterek listeden çıkabilirsiniz.

Üye, üyeliğini dilediği zaman sonlandırma hakkına haizdir. Üyelik, üçüncü kişilere devredilemez veya satılamaz.

Sincanlı, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Madde 6 “(1) Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla alıcının iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz. (2) Esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticari elektronik iletiler gönderilebilir.” uyarınca, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi amacıyla Üye’lerden gerekli onayları aldığını beyan eder.

Üye ise bu kapsamda, kendisi ile iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini Sincanlı’ya sunduğunu, bu sunulan bilgiler aracılığıyla kendisi ile iletişime geçilmesine onay verdiğini, bu iletişim bilgilerinin verilmesi ve iletişime geçilmesine onay vermiş olması nedeniyle tekrardan kendisi için ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmasına gerek olmadığını bildiğini kabul eder.

 

 • 6-FESİH VE DEĞİŞİKLİKLER

 

Sincanlı ve Üye bu üyelik sözleşmesini dilediği zaman herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın ve herhangi bir tazminat ödemeksizin sona erdirebilir.

 

Sincanlı bu üyelik sözleşmesinin koşullarında, https://www.sincanli.com/ alan adlı internet sitesinde ve https://www.sincanli.com/ alan adlı internet sitesinin içeriğinde ya da diğer Platformlarda sunduğu hizmetlerde dilediği zaman ve yasal düzenlemeler gereği de tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler ilgili Platformda yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Kullanıcılar https://www.sincanli.com/ alan adı altında yayın yapan internet sitesine her yeni girişlerinde veya ilgili Platformu her kullanımlarında, güncellenmiş/değiştirilmiş/ayarlanmış maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar.

Üye, Sincanlı tarafından işbu sözleşme hükümleri uyarınca verilecek hizmeti kullanmaya başladığı tarihten itibaren, sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, Sincanlı'in ve/veya üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi ve Sincanlı tarafından üyenin üyeliğinin iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebileceğini kabul ve taahhüt eder.

 

 

 

 • 7-İHTİLAF

 

Bu sözleşmeden doğabilecek bilcümle ihtilafların halinde Türkiye Cumhuriyeti yasaları geçerli olup İstanbul Merkez (Çağlayan) adliyeleri ve icra müdürlükleri yetkilidir.

 

 • 8-TEBLİGAT ADRESLERİ


 

Üyenin Sincalı’ya üye olurken ya da ziyareti esnasında bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi kabul edilir.

Üye, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak Sincanlı’ya 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendisine yapılmış sayılacağını kabul eder.

İşbu sözleşme nedeniyle Sincanlı’nın üyenin sistemde kayıtlı e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e-postanın Sincanlı tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir.
 

 • 9-YÜRÜRLÜK

 

Üye, bu üyelik sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu üyelik sözleşmesi üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı ve süresiz olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşme üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.